menu
Logo

Londýn s výukou 6denní

Londýn
základní cena
8490 Kč
rezervovat

Pojeďte s námi za poznáním Londýna - fascinující metropole na Temži a ověřte si v praxi své znalosti angličtiny...

program

Program

1. den

Odjezd od školy, transfer přes SRN, Belgii do francouzského přístavu Calais.

2. den

Přeprava přes kanál La Manche, v Doveru prohlídka největšího hradu v celé Anglii. Dále budeme pokračovat do Canterbury, které proslavil Geoffrey Chaucer svými povídkami, návštěva nejstarší dochované křesťanské stavby Anglie - Canterbury Cathedral. Možná zastávka v Rochesteru - nejlépe dochovaný normanský hrad. Dojezd na ubytování v rodinách.

3. den

Dopoledne výuka (3 hod.), odpoledne přejezd k nejstaršímu parku Greenwich, jenž protíná nultý poledník. Procházka parkem a návštěva městečka, možná prohlídka královské observatoře a největšího muzea námořnictví ve Velké Británii – National Maritime Museum. Poté projížďka lodí po Temži k Tower of London - prohlídka hradu včetně královské klenotnice, poté přes doky sv Kateřiny, nejznámější londýnský most Tower Bridge k válečnému křižníku HMS Belfast. Návrat do rodin.

4. den

Dopoledne výuka (3 hod.), odpoledne se vydáme do královského města Windsor, možná prohlídka Windsor Castle - největší obydlený zámek na světě, bývalé sídlo anglických králů a víkendová rezidence královny Alžběty II.. Procházka městečkem Eton k E. College - nejstarší a nejelitnější chlapecké soukromé škole založené Jindřichem VI.. Alternativa: nejznámější muzeum voskových figurín na světě - Md. Tussaud‘s (využití kombi ticketu), Museum Sherlocka Holmese či muzeum hororu a hrůzy - London Dungeon (kombi ticket). Návrat do rodin.

5. den

Dopoledne výuka (3 hod), odpoledne pěší procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie Londýna - Big Ben, Houses of Parliament, Westminster Abbey, Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona - zde je možná prohlídka galerie The National Gallery s nejvýznamnějšími sbírkami světového malířství a osobní volno. Dále tržištěm Covent Garden přes Temži až k obřímu kolu London Eye ("Oko Londýna"), kde nás čeká skvělý výhled na město z kabiny ve výšce 134 m - večerní projížďka. Odjezd k přepravě do francouzského přístavu Calais.

6. den

Návrat do ČR ke škole v dopoledních hodinách.

cena zahrnuje

  • doprava bus průvodce technický doprovod 3x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku) 9 hodin výuky s lektorem a veškerými studijními materiály informační materiály

cena nezahrnuje

  • vstupné do navštívených objektů 40-50 Ł v závislosti na zvolené variantě zájezdu možnost zprostředkování cestovního pojištění od Union pojišťovny - Pojištění.

přejít na kontakt

informace

minimální počet účastníků je 45

Doprava

Autobus přistavíme k vaší škole či jinému místu dle vašich preferencí. Program se může změnit v závislosti dle přání pedagogů, časových možností zájezdu a dopravní situace v daném městě.

Dodatečné informace

Pedagogický dozor má celý zájezd zdarma a obdrží od nás informační materiály o navštívených místech a užitečné dárky.

" >
nahorů