menu
Logo

Londýn s výukou 7denní

základní cena
9590 Kč
rezervovat

Procvičte v dnešním světě nezbytnou znalost angličtiny a poznejte hlavní město Velké Británie a univerzitní Cambridge.

program

Program

1. den

Odjezd od školy, transfer přes SRN, Belgii do francouzského přístavu Calais.

2. den

Přeprava přes kanál La Manche, v Doveru prohlídka největšího hradu v celé Anglii. Dále budeme pokračovat do Canterbury, které proslavil Geoffrey Chaucer svými povídkami, návštěva nejstarší dochované křesťanské stavby Anglie - Canterbury Cathedral. Možná zastávka v Rochesteru - nejlépe dochovaný normanský hrad. Dojezd na ubytování v rodinách.

3. den

Dopoledne výuka (3 hod.), odpoledne přejezd k nejstaršímu parku Greenwich, jenž protíná nultý poledník. Procházka parkem a návštěva městečka, možná prohlídka královské observatoře a největšího muzea námořnictví ve Velké Británii – National Maritime Museum. Poté projížďka lodí po Temži k Tower of London - prohlídka hradu včetně královské klenotnice, poté přes doky sv Kateřiny, nejznámější londýnský most Tower Bridge k válečnému křižníku HMS Belfast. Návrat do rodin.

4. den

Dopoledne výuka (3 hod.), odpoledne se vydáme do královského města Windsor, možná prohlídka Windsor Castle - největší obydlený zámek na světě, bývalé sídlo anglických králů a víkendová rezidence královny Alžběty II.. Procházka městečkem Eton k E. College – nejstarší a nejelitnější chlapecké soukromé škole založené Jindřichem VI.. Alternativa: nejznámější muzeum voskových figurín na světě - Md. Tussaud‘s (využití kombi ticketu), Museum Sherlocka Holmese či muzeum hororu a hrůzy - London Dungeon (kombi ticket).Návrat do rodin.

5. den

Dopoledne výuka (3 hod), odpoledne pěší procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie Londýna - Big Ben, Houses of Parliament, Westminster Abbey, Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona - zde je možná prohlídka galerie The National Gallery s nejvýznamnějšími sbírkami světového malířství a osobní volno. Dále tržištěm Covent Garden přes Temži až k obřímu kolu London Eye ("Oko Londýna"), kde nás čeká skvělý výhled na město z kabiny ve výšce 134 m - večerní projížďka.

6. den

Výlet do historického univerzitního města Cambridge, projížďka na lodičkách, možnost návštěvy některé koleje. Odpoledne zastávka v Duxfordu v Imperial War Museum - největší letecké muzeum a letecká základna, kde vznikla i první čs. letecká peruť. Odjezd k přepravě do francouzského přístavu Calais.

7. den

Návrat do ČR ke škole v dopoledních hodinách.

cena zahrnuje

  • doprava bus
  • průvodce
  • technický doprovod
  • 4x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku)
  • 9 hodin výuky s lektorem a veškerými studijními materiály
  • informační materiály

cena nezahrnuje

  • vstupné do navštívených objektů 60-70 Ł v závislosti na zvolené variantě zájezdu
  • možnost zprostředkování cestovního pojištění od Union pojišťovny - Pojištění.
přejít na kontakt

informace

minimální počet účastníků je 45

Doprava

Autobus přistavíme k vaší škole či jinému místu dle vašich preferencí. Program se může změnit v závislosti dle přání pedagogů, časových možností zájezdu a dopravní situace v daném městě.

Dodatečné informace

Pedagogický dozor má celý zájezd zdarma a obdrží od nás informační materiály o navštívených místech a užitečné dárky.

nahorů