menu
Logo

Moskva letecky

Rusko
základní cena
17200 Kč
rezervovat

Vydejte se s námi do hlavního města Ruské federace a největšího města v Evropě -Moskvy zvané Rusy „třetí Řím“, „matička Moskva" či „srdce Ruska“ a sídla hlavy ruské pravoslavné církve. Města neuvěřitelných rozdílů, kde se mísí sláva carského Ruska se slávou Sovětského svazu a současnost.

program

Program

1. den

Odlet z Prahy s českým průvodcem do MOSKVY, přílet odpoledne, transfer do hotelu, ubytování, procházka po nejvýznamnějších památkách města a dle časových možností i exkurze po nejkrásnějších stanicích moskevského metra (Komsomolská, Kropotkinská, Majakovská, Kyjevská…), oceněných i na světové výstavě v roce 1938 v New Yorku a zapsaných na seznam UNESCO

2. den

Rudé náměstí s chrámem Vasila Blaženého, mauzoleum V. I. Lenina, obchodní dům GUM, procházky po uličkách centra Moskvy s chrámy a paláci - Varvarka, Iljinka, Dmitrovka -, večerní procházka po pěší zóně - Starém Arbatu, nejslavnější moskevské ulici. Možnost prohlídky Caricyno nebo Kolomenskoje – carské rezidence.

3. den

Návštěva Kremlu (UNESCO), chrámy Blagověščenský, Uspenský - korunovační chrám ruských carů, Archangelský - pohřební chrám moskevských velkoknížat a prvních ruských carů, Car - dělo, Car - zvon aj., dle zájmu výjimečná možnost navštívit kremelskou Zbrojnici, kde jsou uloženy poklady ruských carů (pro běžné návštěvníky jinak nepřístupná), prohlídka znovu postaveného chrámu Krista Spasitele, památník Petra Velikého. Fakultativně - Puškinovo muzeum výtvarných umění (Schliemannovo zlato z Tróje, odvezené v roce 1945 z Německa, bohatá sbírka starého umění - antika, Egypt, obrazy francouzských impresionistů a moderních malířů), nebo - možnost návštěvy Treťjakovské galerie (obrazy ruských malířů - nejslavnější ruské ikony Andreje Rubleva, obrazy peredvižniků). Fakultativně – výlet místním vyhlídkovým autobusem: památník obětem války - Poklonná hora, vyhlídka na město od Lomonosovovy univerzity na Vrabčích horách, večer fakultativně možnost návštěvy představení v jednom ze slavných ruských divadel.

4. den

Fakultativmě: návštěva Trojicko-sergijevského kláštera v SERGIJEV POSADU (UNESCO), nejbohatší klášter v Rusku, centrum pravoslaví, zachovaná ukázka šesti staletí ruské architektury, návrat do Moskvy a prohlídka Novoděvičího kláštera (UNESCO) s pohřebištěm významných osobností ruské kultury a politiky (Čechov, Šostakovič, Gorbačovová, Jelcin, Chruščov) nebo dle časových možností návštěva skanzenu ruské lidové a církevní architektury Kolomenskoje (UNESCO), středověká carská usedlost.

5. den

Dokončení prohlídky MOSKVY, transfer na letiště, odlet do Prahy. CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním dopravním podmínkám.

cena zahrnuje

  • letenka Praha-Moskva a zpět včetně všech poplatků
  • transfer z letiště do centra města
  • průvodce
  • 4x ubytování se snídaní
  • informační materiály
  • vízum do Ruské federace

cena nezahrnuje

  • VSTUPNÉ DO NAVŠTÍVENÝCH OBJEKTŮ cca 50 € V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÉ VARIANTĚ ZÁJEZDU
  • možnost zprostředkování Cestovní pojištění
přejít na kontakt

informace

minimální počet účastníků je 45

Doprava

Autobus přistavíme k vaší škole či jinému místu dle vašich preferencí. Program se může změnit v závislosti dle přání pedagogů, časových možností zájezdu a dopravní situace v daném městě.

Dodatečné informace

Pedagogický dozor má celý zájezd zdarma a obdrží od nás informační materiály o navštívených místech a užitečné dárky.

nahorů