menu
Logo

Návštěva CERNu a Alsaska

základní cena
3790 Kč
rezervovat

Podívejte se do nejmodernější výzkumné laboratoře jaderné fyziky v Ženevě a současně poznejte krásy Alsaska.

program

Program

1. den

Odjezd ve večerních hodinách od školy do Francie.

2. den

Ráno příjezd do Mulhouse - "města technických muzeí", dříve sídla automobilky Bugatti, navštívíme zde Národní muzeum automobilů - největší muzeum aut na světě se pyšní kolekcí bratrů Schlumpfových, na ploše 20 tis. m2 stojí naleštěno více než 400 aut, které ilustrují dějiny evropského automobilového průmyslu (Bugatti, Rolls-Royce, Mercedes, Ferrari, Porsche…). Poté návštěva Colmaru, centra starého Alsaska s kouzelnou atmosférou uliček, procházka starobylým centrem a malebnou čtvrtí koželuhů zvanou "Malé Benátky" s vodními kanály lemovanými hrázděnými domy a množstvím malých kaváren, osobní volno. Dojezd na ubytování.

3. den

Příjezd do Ženevy. Dopoledne návštěva CERNu (Evropské organizace pro jaderný výzkum). Výzkumné středisko spolu s největším urychlovačem částic na světě LHC (Velký hadronový urychlovač), který je v provozu od roku 2008, umožňuje nejmodernější výzkumy elementárních částic. LHC je instalován v kruhovém tunelu o obvodu 27 kilometrů v hloubce 50-150 m pod zemí. Nás čeká 3 hodinová prohlídka s místním průvodce a poté prohlídka zajímavých expozic z oblasti jaderné fyziky. Poté přejedeme do historického centra Ženevy - podíváme se k Ženevskému jezeru a na místní 140 m vysoký vodotrysk, Katedrálu sv. Petra, renesanční radnici, rodný domek Jean-Jacques Rousseaua či na Palác národů, sídlo OSN a bývalé Společnosti národů.

4. den

Příjezd ke škole v ranních hodinách.

Alternativa: návštěva hlavního města Švýcarska - Bernu, jehož historické centrum města je zařazeno na seznamu UNESCO. Dominantou města je gotická katedrála Münster z 15. století spolu s 54,5 metru vysokou Zytglogge. Jde o středověkou věž s hodinami, orlojem a pohyblivými loutkami. Další významnou budovou je také Bundeshaus, ve kterém sídlí vláda a parlament. Nejhezčí ulicí města je Kramgasse, která je široká 24 metrů a nachází se zde Einstein Haus, kde pobýval v letech 1903 – 1905 Albert Einstein a vytvořil zde teorii relativity.

cena zahrnuje

  • doprava bus
  • průvodce,
  • technický doprovod
  • 1x ubytování se snídaní
  • informační materiály

cena nezahrnuje

  • vstupné do navštívených objektů 10-15 € v závislosti na zvolené variantě zájezdu
  • možnost zprostředkování Cestovní pojištění
přejít na kontakt

informace

minimální počet účastníků je 45

Doprava

Autobus přistavíme k vaší škole či jinému místu dle vašich preferencí. Program se může změnit v závislosti dle přání pedagogů, časových možností zájezdu a dopravní situace v daném městě.

Dodatečné informace

Pedagogický dozor má celý zájezd zdarma a obdrží od nás informační materiály o navštívených místech a užitečné dárky.

nahorů