menu
Logo

Skvosty severní Itálie

Itálie
základní cena
6190 Kč
rezervovat

Severní Itálie - pokladnice historických památek již z dob starověkého Říma, středověku i renesance. Pro milovníky italské kultury ideální volba.

program

Program

1. den

Odjezd od školy v pozdních večerních hodinách.

2. den

Příjezd k největšímu italskému jezeru Lago di Garda, zastávka v půvabném městečku Malcesine s mohutným Scaligerským hradem, z jehož věže se nabízí překrásná vyhlídka. Prohlídka Verony (UNESCO) - města Shakespearova Romea a Julie (zastavení u Juliina balkonu) s půvabným centrem, kde se dochoval římský amfiteátr s výbornou akustikou, měšťanské paláce a mnoho nádherných kostelů. Přejezd do historické Mantovy - města chráněného třemi ve středověku založenými jezery, kam se musel Romeo skrýt před pomstou Kapuletů. Vedle pevnosti Palazzo ducale je město proslulé tradiční kuchyní. Dojezd na ubytování.

3. den

Po snídani odjezd do Bologne - sídla nejstarší university v Evropě, kde jsou slavné vysoké věže z 12. stol., jedna z nejmohutnějších zděných středověkých staveb v Itálii - katedrála San Petronio a uličky s četnými podloubími v okolí dvou hlavních náměstí. Kvůli převaze paláců z nepálených cihel bývá nazývána „Červenou Bologní“. Odpoledne návštěva Ravenny (UNESCO) - bývalého hlavního města západořímské říše. Důležitými památkami jsou bazilika San Vitale, mauzoleum Gally Placidie a Theodorichovo mauzoleum.

4. den

Celodenní pobyt u moře, pro zájemce půldenní výlet do Ferrary (UNESCO) - rezidence rodu d´Este a sídlo univerzity, procházka centrem s renesančními paláci a zahradami, vodní zámek Castello Estenze ze 14. stol., poblíž radnice.

5. den

Po snídani přejezd podél Jaderského moře do univerzitního a poutního města Padovy (UNESCO) - „město svatého Antonína". Významnými památkami je poutní Bazilika sv. Antonína, soudní palác, náměstí Prato della Valle se sochami 84 slavných Padovanů a nejstarší botanická zahrada na světě. Poslední zastávkou bude město Vicenza (UNESCO) - skvost renesanční architektury hlavně díky Andreu Palladiovi, jehož některé stavby navštívíme. Volno k nákupu suvenýrů a ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.

6. den

Návrat ke škole v ranních hodinách.

Do programu lze zakomponovat či program rozšířit o návštěvu Benátek - centra slavné a mocné Benátské republiky.

cena zahrnuje

  • doprava bus
  • průvodce
  • technický doprovod
  • 3x ubytování se snídaní
  • informační materiály

cena nezahrnuje

  • VSTUPNÉ DO NAVŠTÍVENÝCH OBJEKTŮ 30-40 € V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÉ VARIANTĚ ZÁJEZDU
  • možnost zprostředkování cestovního pojištění - Pojištění
přejít na kontakt

informace

minimální počet účastníků je 45

Doprava

Autobus přistavíme k vaší škole či jinému místu dle vašich preferencí. Program se může změnit v závislosti dle přání pedagogů, časových možností zájezdu a dopravní situace v daném městě.

Dodatečné informace

Pedagogický dozor má celý zájezd zdarma a obdrží od nás informační materiály o navštívených místech a užitečné dárky.

nahorů