menu
Logo

Švýcarsko

základní cena
4290 Kč
rezervovat

Švýcarsko, hornatá alpská země, vyniká zejména krásou přírody a neuvěřitelnou rozmanitostí krajiny. Pohled na čtyřtisícové velikány, horská jezera nebo jedinečné Rýnské vodopády bere dech stejně tak jako na středověká centra měst, která prozkoumáme a připomeneme si i část české historie.

program

Program

1. den

Odjezd od školy ve večerních hodinách, noční transfer.

2. den

Ráno přijedeme do Basileje - města kultury a muzeí, impozantního díla současné architektury, rodného města tenisty Rogera Federera a největšího říčního přístavu ve Švýcarsku, který leží na rozhraní Švýcarska,Francie a SRN. Prohlídka města a procházka podél Rýna nebo vyhlídka od Munsteru na Rýn a Alpy. Odpoledne navštívíme místní čokoládovnu a možnost lodního výletu k hranici s Francií a SRN. Odjezd na ubytování.

3. den

Odjezd do Luzernu - nejmalebnějšího švýcarského města na břehu Vierwaldstattersee, prohlídka Kapličkového mostu - krytý dřevěný ze 14. stol. a nejstarší v Evropě, Lví památník, možnost výjezdu lanovkou na vrchol Pilatus, odkud se otevřou krásné výhledy na Alpy. Přejezd do Curychu - největšího města Švýcarska na břehu Curyšského jezera, prohlídka (kostel sv. Petra s největším ciferníkem, Fraumunster - Chagallova okna, Grossmunster). Odjezd na ubytování.

4. den

Po snídani odjezd do Schaffhausenu , kde se zastavíme u největších říčních vodopádů v Evropě - Rýnské vodopády, prohlídka městečka, výjezd na pevnost Munot. Přejedeme do Kreuzlingenu a Kostnice - prohlídka města spojená s českou historií (Husův dům, Husův kámen, Koncil, Münster) a promenáda podél Bodamského jezera. V podvečer odjezd do ČR.

5. den

Návrat ke škole v ranních hodinách.

Prodloužení o 1 den: výjezd lanovkou na vrchol Santis (cca 2 000m) poblíž St. Gallen - nejvyšší vrchol Svatohavelských Alp, odkud se otevírá výhled do Rakouska, Švýcarska, SRN, Francie a Lichtenštejnska + pobyt v okolí Curychu.

cena zahrnuje

  • DOPRAVA BUS
  • PRŮVODCE
  • 2X UBYTOVÁNÍ
  • INFORMAČNÍ MATERIÁLY

cena nezahrnuje

přejít na kontakt

informace

minimální počet účastníků je 45

Doprava

Autobus přistavíme k vaší škole či jinému místu dle vašich preferencí. Program se může změnit v závislosti dle přání pedagogů, časových možností zájezdu a dopravní situace v daném městě.

Dodatečné informace

Pedagogický dozor má celý zájezd zdarma a obdrží od nás informační materiály o navštívených místech a užitečné dárky.

nahorů