menu
Logo

Za krásami Švýcarska

Švýcarsko
základní cena
5690 Kč
rezervovat

Švýcarsko je zemí ledovců a vysokých alpských štítů, horských jezer, ale také krásných starobylých měst. Tento poznávací zájezd vás zve do země sýrů a lahodné čokolády s pohledy na hory, ledovce a Ženevské jezero, za atmosférou středověkých center švýcarských měst.

program

Program

1. den

Odjezd od školy v pozdních večerních hodinách, noční transfer.

2. den

Ráno přijedeme do Schaffhausenu, kde se zastavíme u největších říčních vodopádů v Evropě - Rýnské vodopády, výjezd na pevnost Munot. Přejezd do Kostnice a prohlídka města spojená s českou historií (Husův dům, Husův kámen, Koncil, Münster), promenáda podél Bodamského jezera. Přejedeme do Curychu - největšího města Švýcarska na břehu Curyšského jezera, prohlídka (kostel sv. Petra s největším ciferníkem, Fraumunster - Chagallova okna, Grossmunster atd.). Ubytování.

3. den

Dopoledne nás čeká zastávka v hlavním městě Švýcarska Bernu a prohlídka jeho starého města u řeky Aare (katedrála, Medvědí příkop, Orloj, Einsteinova expozice atd.), dále exkurze a ochutnávka v čokoládovně NESTLÉ v městečku Broc, přejezd k Ženevskému jezeru, prohlídka vodního hradu Chateau de Chillon na břehu tohoto největšího jezera v Alpách, procházka letoviskem Montreux, dle časových možností město Lausanne (přístavní část Ouchy, prohlídka olympijského muzea). Ubytování.

4. den

Přejedeme do Savojských Alp a návštívíme středisko zimních sportů Chamonix, možnost výjezdu lanovkou na vrchol Aiguille du Midi (3 814 m), odkud se nabízí nádherné výhledy na masív Mont Blancu nebo vyhlídkový vrchol Brévent či vláčkem na ledovec Meer de Glace. Návrat přes Ženevu s prohlídkou města (katedrála, vodotrysk, Palác národů, Památník reformace, možnost exkurze do sídla OSN, procházka podél jezera nebo parníkem po jezeře). Ubytování.

5. den

Přejedeme přes sedlo Jaunpass s výhledy na Bernské Alpy, kolem Interlakenu s výhledem na Jungfrau do Grindelwaldu - odtud je možná pěší vycházka k ledovci nebo výlet horským vláčkem na Kleine Scheidegg. Odpoledne si prohlédneme Lucern - nejmalebnější švýcarské město na břehu Vierwaldstattersee pod horou Pilatus (dřevěný most Kapellbrücke, katedrála, městské hradby, Lví památník), procházka podél jezera. Noční transfer do ČR.

6. den

Návrat ke škole v časných ranních hodinách.

Alternativa: u 5–denní varianty vynechat 2.den.

cena zahrnuje

  • DOPRAVA BUS
  • PRŮVODCE
  • 3X UBYTOVÁNÍ
  • INFORMAČNÍ MATERIÁLY

cena nezahrnuje

  • VSTUPNÉ DO NAVŠTÍVENÝCH OBJEKTŮ 50-60 € V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÉ VARIANTĚ ZÁJEZDU
  • možnost zprostředkování Cestovní pojištění
přejít na kontakt

informace

minimální počet účastníků je 45

Doprava

Autobus přistavíme k vaší škole či jinému místu dle vašich preferencí. Program se může změnit v závislosti dle přání pedagogů, časových možností zájezdu a dopravní situace v daném městě.

Dodatečné informace

Pedagogický dozor má celý zájezd zdarma a obdrží od nás informační materiály o navštívených místech a užitečné dárky.

nahorů