FAQ

Nejčastější dotazy našich zákazníků...


Řešení pojistné události


V případě, že Vám vznikl nárok na odškodnění Pojišťovnou - storno, apd. je třeba včas vyřídit potřebnou agendu.

 Vyplnit formulář „oznámení pojistné události“ pojištěným VYPLNIT POLE: jméno a příjmení pojištěného, r.č., telefon, email, ulice, číslo popisné, směrovací číslo, obec pojistné uhrazeno: datum, výše částky, datum zrušení cesty, jméno pojištěné osoby, která stornovala cestu důvod storna zpráva ošetřujícího lékaře: (datum onemocnění/úrazu, diagnóza...) vyplňuje pojištěná osoba: termín zájezdu od - do, země pobytu cena zájezdu - částka, uhrazeno CK - vyplní cestovní kancelář cenu pojištění - vyplní cestovní kancelář pojistné plnění poukažte na číslo účtu/banka/specifický symbol nebo adresu K formuláři „oznámení pojistné událostí“ přiložte: potvrzení lékaře o onemocnění s uvedením diagnózy kopii cestovní smlouvy kopii dokladu o úhradě zájezdu a pojistného kopie objednaných a zaplacených služeb napsat místo, den a podpis pojištěného (zákonného zástupce) Vyplněný formulář zašlete dle postupu pro vyřízení storna zájezdů (viz.níže) Vyplňené „Oznámení pojistné události“ potvrzení od lékaře s uvedením diagnózy kopii dokladu o úhradě zájezdu a pojistného kopie cestovní smlouvy odešlete na adresu pojišťovny UNIQA v co nejkratším termínu. Doba dodání je 30 dnů od ukončení pojištěné cesty. Doporučeně na adresu: UNIQA pojišťovna a.s. Oddělení cestovního pojištění Evropská 136 160 12 Praha 6

Zpět k seznamu nejčastějších dotazů...


Podobné dotazy:Helpdesk

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.

Zaslat dotaz

FAQ

Časté dotazy zákazníků s podrobným návodem.

Pokračovat...