menu
Logo

Školní zájezdy s poznáním

„Svět je kniha a ten, kdo necestuje, přečetl pouze jednu stránku.“ Sv. Augustýn

Technické exkurze

Návštěva podniků, ukázka moderní výroby v praxi či návštěva technických muzeí by měla být nedílnou součástí technické výuky studentů.

Školní zájezdy s výukou

Znalost světových jazyků je dnes nutností. Jak jinak lépe zdokonalit své schopnosti a poznat cizí kulturu než s rodilými mluvčími a v místních rodinách?

Zájezdy s místním průvodcem

Relaxace spojená s poznáním zajímavých míst je nejlepší s místními průvodci, kteří vám dokonale přiblíží reálie navštívených míst.