Údolí Loiry

Oblast zámků a vína

Zámky z dob největší slávy Francie a zahrady od nejtalentovanějších architektů své doby. Navštívíme místa, kde se psala historie tohoto národa, v kouzelném prostředí v údolí řeky Loire. Navíc uvidíme i další známou část Francie – Alsasko.

ÚDOLÍ LOIRY

 • Odjezd z ČR ve večerních hodinách.


 • Naše poznávání údolí řeky Loiry začneme v Orléans, kdysi významném obchodním a kulturním centru Francouzského království spojené např. s Janou z Arku a místní univerzitou. Hlavním lákadlem je ovšem gotická katedrála svatého kříže, kterou mnozí Francouzi považují za památník národní hrdosti. Odpoledne nás čeká návštěva největšího zámku celé oblasti - Chambord a zastávka u zámku Cheverny. Na závěr dne okusíme atmosféru zámečku Clos Lucé, kde dožil Leonardo da Vinci. Připomínkou tohoto génia je místní muzeum s modely jeho vynálezů.


 • Po snídani nás čeká královský hrad Chinon ve stejnojmenném městě tyčící se nad řekou Vienna. Následuje opatství Fontevraud s náhrobky anglických králů rodu Plantagenetů a Chateau de Breze, jeden z nejzajímavějších zámků celé oblasti kvůli podzemní pevnosti. Poté se můžeme rozhodnout mezi zámkem Ussé, který je spojen s pohádkou o Šípkové Růžence, a nádhernými ornamentálními zahradami zámku Villandry. Přejezd na ubytování v Alsasku.


 • Pro poznání Alsaska zajedeme do Štrasburku – „křižovatky Evropy". Historické jádro Štrasburku v čele s katedrálou Notre Dame je zapsáno na seznamu UNESCO, čtvrť Petite France (Malá Francie) s hrázděnými domy, říčními kanály a krytými mosty nás pohltí svou neopakovatelnou atmosférou. Možností bude výstup na vyhlídkovou terasu s panoramatickým výhledem na celé město či plavba lodí po říčních kanálech. Celou prohlídku zakončíme jízdou tramvají k nejstaršímu parku Orangerii s příjemnou procházkou i možností relaxace nebo návštěvou Muzea čokolády. Poté odjezd domů zpět do ČR.


 • Příjezd v ranních hodinách.


Mapa atrakcí

Pro bližší informace o daném místě klikněte na ikonu .


Zajímavosti oblasti

Pro zvukovou kulisu klikněte na a zapněte okolní zvuk.

6490

Zámky na Loiře a Paříž

Pojeďte s námi za poznáváním krásné oblasti zámků na Loiře a současně na skok do Paříže.

Program
 • Odjezd z ČR.


 • Orléans s katedrálou St. Croix - památník národní státnosti - zastávka u zámku Chambord - největší v oblasti Loiry - prohlídka zámku Cheverny - bývalé královské město Blois se zámkem - kolem zámku Chaumont dojezd na ubytování.


 • Zastávka u zámku Azay le Rideau - mistrovské dílo renesanční architektury - královský hrad Chinon - slavné opatství Fontevraud - zámek Ussé spojený s pohádkou o Šípkové Růžence - nádherné ornamentální zahrady zámku Villandry - Tours - náměstí Place Plumerau, chrám sv. Martina.


 • Vodní zámek Chenonceau - Amboise - historické město s královským zámkem - zámeček Clos Lucé, kde dožil Leonardo da Vinci, a muzeum s modely jeho vynálezů.


 • Zámek ve Fontainebleau - sídlo francouzských králů a císaře Napoleona - Paříž - procházka Latinskou čtvrtí, výhled z Eiffelovy věže, jízda lodí po Seině - odjezd do ČR.


 • Návrat ke škole.
7490

Zámky na Loiře a pobřeží Atlantiku

Vydejme se za vzdálenějšími, ale také krásnými zámky na Loiře s poznáváním významných nádherných historických měst Francie. Svoji podmanivou krásu má i pobřeží Atlantiku.

Program
 • Odjezd z ČR.


 • CHartres – město s jedinečnou největší katedrálou ve Francii („Akropole Francie") - dojezd na ubytování.


 • Zámek Langeais - opevněné opatství Fontevraud - zámek Ussé spojený s pohádkou o Šípkové Růžence.


 • Prohlídka města i hradu Chinon - město Johanky z Arku - město Poitiers - katedrála Notre-Dame-la-Grande, kostel St. Hilaire, justiční palác aj..


 • Výlet k pobřeží Atlantiku - město La Rochelle – jeho slavná historie je spojená s hugenoty i kardinálem Richelieu - starý přístav s věží sv. Mikuláše, katedrála sv. Ludvíka, maják aj. - možnost koupání - lodní výlet k pevnosti Boyard – pevnost z 19. století, dnes konání populární soutěže i s českou účastí.


 • Prohlídka St.Emilion – romantické “město vína“ s historickou zvláštností – podzemním skalním kostelem - přejezd k Atlantickému oceánu - duna Pilat – návštěva jedinečné přírodní zajímavosti, nejvyšší duny Evropy - možnost koupání - město Bordeaux - patří k nejzajímavějším historickým městům Francie, prohlídka - odjezd do ČR.


 • Návrat ke škole.
Helpdesk

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.

Zaslat dotaz

FAQ

Časté dotazy zákazníků s podrobným návodem.

Pokračovat...