0

JH Travel

Informace k zájezdu

Podrobnosti ohledně průběhu přípravy a realizace školních zájezdů.

Cestovní doklady

Na území mohou občané ČR či osoby s trvalým pobytem v ČR cestovat na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu.

COVID19 - aktuální podmínky cestování do a návratu do ČR.

Na cestu do Velké Británie je nutný platný cestovní pas. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu a cesty v zahraničí. V případě, že účastník nebude mít platný doklad, nebude mu umožněn vstup do země. Na základě výzvy MZV ČR si Vás dovolujeme informovat o nutnosti několika kopií cestovních dokladů při cestách, které mají cestující k dispozici jak při sobě, tak i v elektronické podobě např. uložené v emailové poště. Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud je účastník zájezdu cizinec a nevlastní český pas, je povinen si zjistit na cizinecké policii, příp. na Ministerstvu zahraničních věcí, zda je nutné si na cestu obstarat vízum nebo jiné povolení cesty. V případě, že si nezajistí potřebné vízum nebo jiné povolení, může mu být zakázán vstup na území dané země. Klient nese sám veškeré náklady vzniklé v důsledku chybného zajištění cestovních dokladů na zájezd. Účastník je povinnen si sebou vzít na cestu originál dokladu o povolení k vycestování do zahraničí. Pedagogický dozor ještě před odjezdem autobusu na zájezd překontroluje, že všichni účastníci mají s sebou platný cestovní doklad.

Formuláře žádostí o víza a povolení k pobytu