0

JH Travel

Informace k zájezdu

Podrobnosti ohledně průběhu přípravy a realizace školních zájezdů.

PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ ŠKOLNÍ SKUPINY V RODINÁCH V ANGLII


DĚTI DO 18 LET MAJÍ ZÁKAZ VEČER OPOUŠTĚT DŮM HOSTITELSKÉ RODINY, která za ně nese zodpovědnost po převzetí na meeting pointu. V rodinných domech je přísně ZAKÁZÁNO KOUŘIT A PÍT ALKOHOL! Děti jsou ubytovány v rodinách po 2-3, max. po 4–5 s tím, že 5 dětí může být v jedné rodině umístěno, pokud je požadován 3-lůžkový pokoj. K dispozici je pouze omezený počet 3-lůžkových pokojů! V LONDÝNĚ JE TŘEBA POČÍTAT S VELKOU MULTIKULTURNOSTÍ RODIN!

1.Standard v rodinách se může lišit. Hosté nesmí očekávat hotelové zařízení a služby, koupelny a WC bývají společné s rodinou. Pozor! Ve Velké Británii jsou jiné zásuvky na elektrické spotřebiče. Je nutné mít s sebou adaptér pro Velkou Británii, adaptéry se dají koupit v ČR nebo třeba i na trajektu. UPOZORŇUJEME, ŽE DLE ZÁKONA NA OCHRANU SOUKROMÍ JE V UK PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO BEZ SVOLENÍ RODINY (majitele objektu) FOTOGRAFOVAT INTERIÉR SOUKROMÝCH DOMŮ A HOSTITELSKOU RODINU NEBO POŘIZOVAT JAKÉKOLIV DIGITÁLNÍ ZÁZNAMY. Při porušení tohoto zákazu může rodina od ubytovaných hostů na místě požadovat finanční kompenzaci nebo přivolat policii. Rodina může taktéž požadovat finanční kompenzaci za případnou škodu vzniklou neopatrným nebo nezodpovědným jednáním ubytovaných hostů.

2. Ubytovaní hosté nemohou očekávat, že se jim rodina bude během dne věnovat, dospělí členové rodiny chodí do zaměstnání a děti do školy. Rodina může hosty ubytovat po 18 hodině večer (pokud není domluveno jinak), od hostů se očekává, že během dne opouští dům (ráno v 8 hodin) a vrací se opět večer. Často se svými hosty i společensky konverzují, ale není to pravidlo, které je možné vyžadovat.

3. Všechny naše rodiny v Londýně prošly důkladnou bezpečnostní policejní prohlídkou, která je nyní požadována v UK ze zákona, tato prohlídka je v zájmu bezpečnosti všech ubytovaných dětí.

4. Případné reklamace a nedostatky se musí řešit ihned a na místě s místním koordinátorem, aby mohla být sjednána náprava. Pozdější reklamace po příjezdu do ČR nelze zpětně řešit.

5. 3-7 dní před prvním dnem pobytu poskytneme adresy a telefonní čísla všech rodin, které skupinu ubytovávají, a také mobilní telefonní číslo na místní koordinátorku, která bude skupinu očekávat i s rodinami na místě setkání.

6. Místo a čas setkání je určeno přesně. Rodiny si poté děti a dospělé odvezou nebo doprovodí domů na ubytování a bude poskytnuta večeře. Teplá večeře se podává do 21:00 hodin. V PŘÍPADĚ, ŽE SE UBYTOVANÍ NEOMLUVÍ NEBO NEDOHODNOU S RODINOU NA POZDĚJŠÍ VEČEŘI (do 22:00) - VEČEŘE PO 21:00 PROPADÁ BEZ NÁHRADY!

7. Děti jsou dospělým členem rodiny vždy vyzvedávány nebo doprovázeny na místo setkání a není jim dovoleno opouštět samostatně dům, ve kterém jsou ubytovány. Je milé, pokud návštěvník přiveze do rodiny malý dáreček - suvenýr z místa, kde žije. Dbejte na to, že ve Velké Británii je přísně zakázáno užívání i držení alkoholu a omamných látek osobami mladšími 18 let - předání dárku podobného typu (Becherovka, Plzeňské pivo apod.) může přivést rodinu do nepříjemné situace.