Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/html/jhtravel.cz/public_html/header.php on line 17

JH Travel

Informace k zájezdu

Podrobnosti ohledně průběhu přípravy a realizace školních zájezdů.

Cestovní pojištění

Všichny zájezdy pořádané JH TRAVEL s.r.o. mají v základní ceně zahrnuto cestovní pojištění - tarif L5 poskytované naším smluvním partnerem, kterým je UNIQA pojišťovna a.s. Tento tarif zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění atd...

Limity pojištění jsou názorně vypsány v níže uvedeném přehledu. V případě jakékoli nenadálé události, na kterou se pojištění vztahuje, je k dispozici nepřetržitá asistenční služba. Cestovní kancelář včetně průvodce vždy poskytuje maximální součinnost při řešení pojistných událostí.

Klienti, kteří si zakoupí pojištění jsou pojištěni po celou dobu čerpání služeb cestovním pojištěním u pojišťovny. Pojistný vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou. Nárok na plnění uplatňuje klient předepsaným způsobem přímo u této pojišťovny. Kartičky cestovního pojištění s číslem pojistné smlouvy a telefonním číslem asistenční služby a všeobecné podmínky cestovního pojištění obdrží klienti při odbavení zájezdu. Prosíme, zkontrolujte si před odjezdem na zájezd, zda máte sjednané pojištění. Pokud ne, je nutno toto sjednat individuálně.

Pojistné plnění:


Storno zájezdu:


V případě storna zájezdu ze zdravotních důvodů (nebo z důvodů uvedených v pojistných podmínkách ČSOB, např. úmrtí blízké osoby) je třeba tuto skutečnost naší cestovní kanceláři ohlásit písemně či e-mailem a to nejpozději v den odjezdu. Obdržíte od nás podrobné informace jak postupovat a seznam dokumentů, které je potřeba doložit.

S jejich kompletací Vám budeme nápomocni a veškeré doklady poté předáme pojišťovně. V případě, že bude vše řádně doloženo, vrátí pojišťovna klientovi zpět až 80 % z výše stornopoplatku cca do 30 dnů.

Pojistná událost
1